audiomedik1@gmail.com 32 267 49 30 Pon - Pt: 09.00 - 16.00

Informacje kontaktowe

NFZ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U z 2018 r. poz. 932) świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zyskują szczególne uprawnienia w zakresie dostępu do świadczeń. W zakresie realizacji zlecenia na zaopatrzenie w aparaty słuchowe, wkładki i systemy FM przestaje obowiązywać okres oczekiwania na ponowną realizację.

Realizowane programy

AUDIO-MEDIK Aparaty Słuchowe Rehabilitacja i Terapia Słuchu i Mowy nowym partnerem w programie „AS-Aktywny Senior. Powiatowy Program dla Seniorów na lata 2014-2018”

http://powiat.bedzin.pl/component/content/article/222-seniorzy/1299-echo-

X