audiomedik1@gmail.com 32 267 49 30 Pon - Pt: 09.00 - 16.00

Informacje kontaktowe

FAQ Back
Wydajemy niezbędne zaświadczenia, kierujemy do właściwych placówek oraz pomagamy przejść przez całą procedurę.

Skąd uzyskać dofinansowanie?

Dotyczy wszystkich osób, które posiadają prawo do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego a ich niedosłuch przekroczył 30 dB w przypadku osób do 26 roku życia lub 40 dB w przypadku osób po 26 roku życia.

Wysokość przyznanego dofinansowania jest uzależniona od wieku pacjenta i wynosi od 1050 zł do 3000 zł do każdego aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne oraz od 50 zł do 60 zł do każdej wkładki usznej.

Osobne kwoty dofinansowania dotyczą inwalidów wojennych i osób represjonowanych oraz aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne. Dofinansowanie do systemów wspomagających słyszenie, przysługuje osobom, które nie przekroczyły 26 roku życia i wynosi 3850 zł.

Osoby posiadające grupę inwalidzką bądź orzeczenie o niepełnosprawności mogą dostać dodatkowo dofinansowanie z PFRON.Wysokość tego dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

• Fundacja Anny Dymnej
• Fundacja „Polsat”
• Fundacja TVN
• Fundacja Kulczyków
• Caritas

X