Dofinansowania

 Dofinansowanie z NFZ.

Dotyczy wszystkich osób, które posiadają prawo do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego a ich niedosłuch przekroczył 30 dB w przypadku osób do 26 roku życia lub 40 dB w przypadku osób po 26 roku życia. 

Wysokość przyznanego dofinansowania jest uzależniona od wieku pacjenta i wynosi od 700 zł do 2000 zł do każdego aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne oraz od 50 zł do 60 zł do każdej wkładki usznej.

Osobne kwoty dofinansowania dotyczą inwalidów wojennych i osób represjonowanych oraz aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne. Dofinansowanie do systemów wspomagających słyszenie, przysługuje osobom, które nie przekroczyły 26 roku życia i wynosi 2750 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON.

Osoby posiadające grupę inwalidzką bądź orzeczenie o niepełnosprawności mogą dostać dodatkowo dofinansowanie z PFRON.Wysokość tego dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o dofinansowanie. 

Dofinansowanie z fundacji.

  • Fundacja Anny Dymnej
  • Fundacja „Polsat”
  • Fundacja TVN
  • Fundacja Kulczyków
  • Caritas

Wydajemy niezbędne zaświadczenia, kierujemy do właściwych placówek oraz pomagamy przejść przez całą procedurę.