CIEKAWOSTKICzy wiedziałeś?

  • ponad 500 milionów ludzi na całym świecie niedosłyszy
  • około 450 milionów Europejczyków (65% całej populacji) jest narażonych na hałas rzędu 55dB, co może przyczynić się do pojawienia się uczucia niepokoju 
  • niektóre rodzaje pistoletów dla dzieci potrafią wywołać hałas rzędu 110 do 135dB, co odpowiada hałasowi wytworzonemu przez dużą ciężarówkę, koncet rockowy lub startu samolotu
  • nauczyciele cierpią w wyniku istniejącego wokół hałasu
  • w czasie ulicznych godzin szczytu notuje się średni hałas rzędu 70-78dB - nie stanowi zagrożenia, pod warunkiem, że nie przebywasz pod jego wpływem przez długi czas.
  • nikt nie powinien jednak być narażony na hałas rzędu 110dB dłużej niż 1 minutę i 29 sekund podczas jednego dnia gdyż może to prowadzić do uszkodzenia słuchu
  • szacuje się, że do 2025 roku więcej niż 900 milionów ludzi na całym świecie będzie cierpieć z powodu utraty słuchu większej niż 25dB
  • słuch absolutny posiada jeden człowiek na 10 tysięcy i jest to prawdopodobnie związane z nerwami słuchowymi